Лидер в американска компания учи млади студенти от ФБМ на стратегия за успешно постигане на цели

Лидер в американска компания учи млади студенти от ФБМ на стратегия за успешно постигане на цели

На 15 ноември 2022 г. в зала 2Б.215 на Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе лекция на тема „Целеполагане и контрол на изпълнение“. Лектор беше г-н Емил Цветков – директор по продажби за България и един от най-добрите търговци по директни продажби в САЩ. От повече от 11 години работи за американската компания Southwestern Advantage, която организира най-мащабната бизнес програма за студенти.

Студентите от факултет „Бизнес и мениджмънт“ се запознаха с основополагащи принципи за успех чрез правилното поставяне на цели в сферата на управлението.

Г-н Цветков сподели опита си в областта на целеполагането и планирането, с цел студентите да обогатят знанията си в сферата и да могат да прилагат наученото в своето ежедневие.

За успешното осъществяване на събитието в него взеха участие гл. ас. д-р Даниела Йорданова и студенти от специалности „Бизнес мениджмънт“, „Индустриален мениджмънт“ и „Икономика“.

Новината подготвиха:

Полина Трифонова, 2 курс, спец. „Индустриален мениджмънт“

Гл. ас. д-р Даниела Йорданова

Сподели: