Лили_Ганчева

Лили Ганчева ще бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Община Ценово“

Лили Ганчева ще бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Община Ценово“ по предложение на кмета на Община Ценово д-р Петър Петров и решение на общинските съветници по повод празника на Община Ценово на 2 април. С нейна помощ Община Ценово установи и поддържа отношения с Окръжен съвет – Гюргево, комуните Гряка, Хотареле, Валя Драгулуй. Дарява книги за читалището в Ценово.

Лили Ганчева е изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус”. Родена на 29.07.1954 г. в град Русе в моряшкия квартал на „Славянска“, Лили Ганчева израства като типично русенче с татко моряк – игри по улица „Крайбрежна“, спускане с шейни по стръмнините на „Димитър Благоев“, очакваща на пристанището да се завърне таткото от път.

Изпратена e в столицата като стипендиант да изучава „Дамски чанти и галантерия“, където разбира се завършва с отличие средното си образование.

Завършва полувисше образование в Библиотекарския институт, а след това „Библиотечно информационни технологии“ и „Културология“ към Философския факултет в Софийски университет.

Печели стипендия от Отворено общество и по покана на Букурещката столична библиотека „Михай Садовяну”, осъществява изследване в Библиотеката на Румънската академия на науките, Румънската национална библиотека, библиотеката на Държавен архив и други, което се „материализира” в двуезичен ретроспективен библиографски указател „Българо-румънски връзки в книги и периоди 1820 – 1878 г.” Това й дава възможност да научи румънски език.

Работи върху вестник Телеграф, издаван през годините след Освобождението, когато негов кореспондент е бил Захари Стоянов.

Полага изпит по румънски език в Института за чуждестранни студенти , където получава сертификат за използването му. Автор на пътеводителя „Букурещ – близък и непознат” (в съавторство с покойният й съпруг Румян Ганчев, негови са и фотографиите). Той й носи и членство в Асоциацията на журналистите и писателите в областта на туризма в Румъния; Усвоява и екскурзоводството. Преводач на съвременни румънски приказки за деца.   

Почетна гражданка на Гюргево – 1 ноември 2018 г.

Златна значка на Русе – 3 април 2019 г.

Член на Асоциацията на писателите и журналистите в областта на туризма в Румъния от 2010 г.

По повод 150 години Румънска дипломация, получава Диплом за популяризиране на румънската култура и традиции от Титус Корлъцян – министър на външните работи на Румъния.

Сподели: