Община Иваново

Липсата на деца засяга сериозно всички училища на територията на Община Иваново, ще има слети паралелки с по 2 /!/ ученици

Липсата на деца засяга сериозно всички училища на територията на Община Иваново. Това особено отчетливо се вижда в подготовката за наближаващата 2020/2021 нова учебна година.

В Основното училище „Н. Й. Вапцаров“ – Иваново се предлага на общинските съветници да одобрят една слята паралелка с деца от 1 и 3 клас, които са съответно 8 и 4. Тук разликата до задължителния минимум е 4. Слята ще паралелката втори и четвърти клас съответно с 6 и 3 деца, като до задължителния минимум не достигат 7. Слята ще е паралелката в пети и шести клас със съответно 2 и 7 деца, като до задължителния минимум не достигат 9. В самостоятелната паралелка в седми клас учениците ще са едва 4 /четири/!

В ОУ „Св. Климент Охридски“ – Сваленик ситуацията е драматична. Тук ще има слята паралелка с по 1 /един/ ученик в първи и четвърти клас! В самостоятелната паралелка втори клас ще са само двама! В слятата паралелка в пети и шести клас учениците ще са съответно 2 и 5 или с 11 под нормативно определения минимум.

В ОУ „Васил Левски“ – Тръстеник ситуацията също не е розова. Тук се планира да има една слята паралелка в първи – трети клас съответно с по 5 и 1 ученици – общо 6. Слятата паралелка във втори – четвърти клас ще е съответно с 2 и 3 ученици – общо 5. Слятата паралелка в пети и шести клас ще включва общо 14 деца – по 7 от всеки клас. В самостоятелната паралелка в седми клас децата са едва 5!

В ОУ „Христо Ботев“ – Щръклево също нямат особен повод за радост. Тук първокласниците ще са 15 и ще формират една паралелка под нормативния минимум. Същият е и броят на второкласниците. В трети клас децата са 10, в четвърти – 17, в пети – 13, в шести – 15, а в седми – 11.

При тази нерадостна статистика и очаквания в демографски план е крайно наложително общинското ръководство да предприеме мерки за оптимизиране на мрежата от учебни заведения предвид нарастващите разходи за поддържането и.

Сподели:

Още новини от деня