Липсата на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци в Община Русе ще доведе до непрекъснато нарастване на размера на такса „Битови отпадъци“

Близо 2,8 млн.лв на година ще спести на русенския данъкоплатец изграждането на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци. Това става ясно от писмо на кмета Пламен Стоилов, изпратено до Екологично сдружение „За земята“, кметовете и председателите на общинските съвети на общините Ветово, Иваново, Сливо поле, Тутракан, областния управител на Област Русе и „Екопак България“ АД. Писмото е подготвено по повод на внесено в Община Русе становище на Екологично сдр…

Код на новината : *119817.html

    

Сподели: