Литовски магистрат гостува в Административен съд - Русе

Литовски магистрат гостува в Административен съд – Русе

Магистрат от Окръжна прокуратура – Вилнюс, Литва гостува днес в Административен съд – Русе в рамките на едноседмичното си обучение по Програмата за обмен на магистрати от Европейския съюз, организирана от Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) в партньорство с Националния институт на правосъдието.

Интересът на прокурор Юргита Степонавичуте–Отто бе свързан с практическата работа на българските правоприлагащи органи и с функциите и компетенциите на основни съдебни институции на територията на град Русе.

Основна цел на прокурорската визита в Административния съд бе запознаване с особеностите на административното правораздаване и с ролята и участието на прокурорите в административния съдебен процес.

По време на срещата гостът бе запознат с правомощията на прокуратурата при оспорването на подзаконови нормативни административни актове, както и със задължителното участие на прокурори в касационните производства по Закона за административните нарушения и наказания.

Припомняме, че основна цел на Програмата за обмен на магистрати е получаване на практически знания чрез директен контакт и наблюдение върху работата на сродни съдебни институции и утвърждаване на взаимното доверие и сътрудничество между съдебните власти в страните – членки на Европейския съюз.

сн. 1 – от ляво на дясно – следовател Александър Борисов от Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе; прокурор Юргита Отто – Окръжна прокуратура – Вилнюс и съдия Ина Райчева от Административен съд – Русе

сн. 2 – от ляво на дясно – съдия И. Райчева, следовател Ал.Борисов и прокурор Юргита Отто

Сподели:

Още новини от деня