съдебна палата русе

Лишаване от свобода и глоба за държане на металдетектори и старинни монети

Окръжен съд – Русе одобри споразумение между прокуратурата и защитника на 40-годишния П. А., с което на последния се налагат наказания лишаване от свобода и глоба.

Съгласно споразумението, П. А. се признава за виновен и по двете повдигнати му обвинения за престъпления, извършени на 04.02.2021 г. в с. Полско Косово, обл.Русе:

1. Противозаконно държал оръдия – 2 броя ръчно произведени детектори, предназначени за търсене на метали, представляващи „специално техническо средство“ по смисъла на §4, т.2 от ДР на Закона за културното наследство, за които знаел, че са предназначени за търсене на археологически обекти.

2. Държал повече от три археологически обекта по смисъла на чл.146, ал.1 от Закона за културното наследство, представляващи движими културни ценности, национално богатство, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, а именно 6 броя монети, както следва:

1 бр. Монета (денар) на император Елагабал, Римска империя 218-222 г.,

1 бр. Монета (денар) на император Александър Север,, Римска империя, 222-235г.,

1 бр. Монета (фолис) на император Диоклециан, Римска империя, 284-305г.,

1 бр. Монета (фолис) на император Лициний I, Римска империя, 308-324г.,

1 бр. Монета (Скифат) Михаил  VIII Палеолог, Византия,1261г. – 1282г.,

1 бр. Монета (мангър) на Сюлейман II, Османска империя, 1687-1691г.

За първото престъпление П. А., който не е осъждан до момента, прие да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от една година, а за второто – също една година лишаване от свобода и глоба в размер на 3000 лв. Съгласно закона, двете наказания се групират и обвиняемият ще изтърпи едно общо, а именно лишаване от свобода за срок от една година с тригодишен изпитателен срок и глоба в размер на 3 000 лв. Не са му наложени наказания лишаване от права и конфискация на имущество.

П. А. следва да заплати и 498,70 лева разноски по делото, а иззетите от дома му детектори и старинни монети се отнемат в полза на държавата.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

Сподели: