Локомотив на "Експрес Сервиз" вече работи в новото депо на Hitachi в Англия

Локомотив на „Експрес Сервиз“ вече работи в новото депо на Hitachi в Англия

Акумулаторен локомотив на русенският производител „Експрес Сервиз“ вече работи в новото депо на Hitachi в Stoke Gifford. Депото обслужва новите бимодални влакове Hitachi на пътническия оператор GWR (Great Western Railway).

Радваме се наш локомотив да бъде част от оборудването на депото, защото то впечатлява с иновативни технологични решения. Stoke Gifford е, може би, най-модерното депо в света в момента.
Това е четвъртият акумулаторен локомотив на русенското дружество в Англия. Надяваме се да оборудваме и други депа с това безопасно и екологично решение, споделиха от „Експрес Сервиз“.

/снимка – „Експрес Сервиз“/

Сподели: