Локомотив ES3000 за индустриален клиент във Франция напуска завода на русенското "Експрес Сервиз" ООД

Локомотив ES3000 за индустриален клиент във Франция напуска завода на русенското „Експрес Сервиз“ ООД

Локомотив ES3000 за индустриален клиент във Франция напуска завода на русенското „Експрес Сервиз“ ООД. Преди доставка до клиента, партньорите на русенци от PATRY, ще представят локомотива пред френската публика на ж. п. изложение. За съжаление, този път не се транспортира локомотива по ж. п., защото никой спедитор не успя да организира движението на специалния вагон на дружеството. Шосейният транспорт е в пъти по-гъвкав, добре организиран и клиентски ориентиран.

Сподели: