булевард българия

“Лубрика – екологични дейности” ЕООД събра 952 тона отработени масла от територията на Община Русе през 2023 г.

Въз основа на сключен договор за сътрудничество от 01.08.2011 г. с “Лубрика – екологични дейности” ЕООД – организация за оползотворяване на отработени масла, през 2023 г. от територията на Община Русе са събрани 952,441 т. отработени масла.

Това става ясно от годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Русе за периода 2021-2028 година през 2023 г.

Сподели: