Людмила Миндова и нейният „Чуден свят“

Людмила Миндова и нейният „Чуден свят“

На 8 април (събота) в 16:00 ч., в Читалня (синя) І етаж Людмила Миндова ще представи пред русенските любители на мерената реч новата си стихосбирка „Чуден свят“.

За нея Митко Новков казва: „В стихосбирката „Чуден свят“ са изложени по талантлив и убедителен начин вълненията на днешния свят и на днешния човек, техните обсесии и постижения, техните тревоги и радости. Като поет Людмила Миндова се грижи изключително внимателно за езика, за начина, по който построява стихотворенията си. Същото, разбира се, трябва да се каже и за подредбата на книгите ѝ – винаги промислена, винаги изящно интелектуално изчистена“.

Людмила Миндова е поет, писател и балканист. Преводач на художествена литература от бившето югославско пространство, досега в неин превод са публикувани редица книги на известни съвременни творци, сред които Данило Киш, Дубравка Угрешич, Йосип Ости, Алеш Дебеляк, Томаж Шаламун и др.

Автор е на стихосбирките „Блус по никое време“ (2010), „Тамбос“ (2014) и „Животът без музика“ (2016), „Дървото на спомена“ (2020), както и на литературоведските книги „Гласът на барока. Иван Гундулич и хърватската барокова норма“ (2011) и „Другата Итака. За дома на литературата“ (2016). Нейни стихотворения са превеждани на различни езици и са включвани в няколко антологии на световната поезия.

През 2017 г. издателство „Изток-Запад“ публикува нейния „Роман за името“, в който темите за спасението на българските евреи, бомбардировките над София през Втората световна война, комунистическия терор и концлагерите, възродителния процес, както и за продължението на всичко това в съвременността се разглеждат през съдбата на няколко личности, които на собствен гръб плащат за грешките на общността.

„Чуден свят“ е петата стихосбирка на Людмила Миндова. Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

КОРАБЕН ДНЕВНИК

Трябва да си благодарен

на хората, които срещаш по пътя си,

защото само корабокрушенецът знае,

че е по-лесно да си измислиш остров,

отколкото хора.

Сподели: