ИПИ: На местната власт и липсват ресурси и капацитет

Лятната заетост обръща тенденциите в редица общини

Лятото е период на намаляване на безработицата, основно заради сезонната заетост и по-специално тази в селското стопанство и туризма. Месечните данни на Агенцията по заетостта показват колко са новопостъпилите на работа безработни за юни, юли и август 2021 година.

Общият брой на новопостъпилите на работа през лятото е близо 60 хиляди души. Най-много са в столицата (5688 души) и областите Благоевград (4408 души), Пловдив (3826 души), Бургас (3831 души) и Варна (3362 души). Докато високият брой на новопостъпилите в столицата и Пловдив е типичен поради по принцип големия брой на населението, а в Бургас и Варна заради сезонната заетост в морските курорти, пазарът на труда в област Благоевград беше един от най-засегнатите от пандемията и повишаването на постъпилите на работа е изключително благоприятно за възстановяването на заетостта в района.

Най-малко са новопостъпилите в областите Ямбол (880 души), Видин и Търговище (по 1031 души).

На общинско ниво като цяло най-много са постъпилите на работа в областните центрове – общините Столична, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Добрич, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Сливен. Най-малобройни пък са те в малки общини.   

|Интерактивна версия на картата|

Предвид различните мащаби на пазарите на труда и развитие на заетостта и безработицата в отделните общини, по-интересно и показателно е разглеждането на броя на новопостъпилите спрямо работната сила.

Данните за броя на новопостъпилите на работа през лятото спрямо броя на икономически активните лица показват раздвижването на пазарите на труда в различни райони и по различни причини:

  • Раздвижване на най-бедните и отдалечени райони – части от Северозападна България, Кърджалийско, Смолянско;
  • Възстановяване от негативите на пандемията и ограниченията – Благоевградско;
  • Заетост в селското стопанство – части от Североизточна и Северна централна България;
  • Заетост в морския туризъм – крайморски части в Източна България.

В голяма част от общините с най-голям дял на новопостъпилите на работа от работната сила безработицата продължава да е висока, а свободните работни места – малко, но данните за лятото показват благоприятни тенденции. Остава въпросът как ще се промени тази картина с настъпването на есента и очакванията за нови ограничения на бизнеса.  

|Интерактивна версия на картата|


Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/lyatnata-zaetost-obryshta-tendenciite-v-redica-obshtini/#ixzz78nyI7X3s

/Автор – Зорница Славова, ИПИ/

Сподели: