община русе

Лятно училище по проект социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

По Проект BG05М9ОР001-2.004-0041 „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0041-C01 с Министерство на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за четвърта поредна година на 1 юли 2020 г. стартира  Лятното училище за деца на които предстои да бъдат записани в  първи клас.

Заниманията за децата са във връзка с изпълнение на Дейност 5 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“.

Лятното училище ще се проведе в консултативния център в сградата на ДГ „Червената шапчица“, филиал „Светилник“ на ул. Тодор Икономов № 37.

В продължение на един месец 15 деца ще получат допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната си готовност. В дейността са включени деца на 6 и 7 години, които са били потребители в услугите на проекта „ Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“. Децата ще бъдат подкрепяни от педагози, психолози, логопед, кинезитерапевт и други специалисти. Програмата предвижда образователни игри и упражнения за звукова култура и правилна реч, физическо укрепване и устойчивост на вниманието.

Сподели:

Още новини от деня