Магдалина Илиева: Изпълнителят „Обединение Сексагинта Приста“ отстранява всички констатирани дефекти за своя сметка и в срок определен от Община Русе

В период 2018-2020 година, наистина беше частично изпълнен проект основен ремонт на първостепенна и второстепенна мрежа в град Русе, разделен на 9 района. Изпълнението му е прекратено поради инвестиционни намерения на ВиК за подмяна и реконструкция на мрежи собственост на дружеството. Във връзка с поставените въпроси, Ви предоставям следната информация. Отчитането на изпълнената работа се установява с попълване на протокол за приемане на действително извършени строително-монтажни дейности, т. нар. Акт 19, който включва всички улици и участъци от улици по райони и стойността на СМР съгласно инвестиционния проект и сключения договор с изпълнителя, който е „Обединение Сексагинта Приста“ град Шумен. Съгласно приложените в досието на строежа Акт Образец 12 за установяване на видове строително-монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта. Дейностите са изпълнявани в периода 17.07-24.06.2019 година. Не можем да предоставим точната сума за изпълнение на посочените от Вас участъци точно. Те са част от Акт 19. Строежът е предаден от изпълнителя на възложителя с поспидването на Констативен акт Образец 15/07.2019 година. Гаранционни условия възникват при наличие на некачествено изпълнени СМР. Когато такива се установяват, което е станало вече неколкократно, изпълнителят „Обединение Сексагинта Приста“, ги отстранява. Отстранява всички констатирани дефекти за своя сметка и в срок определен от Община Русе. Изпълнителят е изпълнил заложения в проекта детайл, а именно тротоарните плочи да се полагат на пясъчна основа и фуги от пясък, по-дребна фракция. Предвид атмосферните влияния и експлоатацията, положения пясък за фуги се измива и това допринася за разместването на плочите. Това сме установили ние. В предходната календарна година, преди старта на есенно-зимния период, изпълнителят извърши ремонт по искане на Общината на няколко участъка от тротоарни плочи по улица „Борисова“ като изпълни нова основа от циментопясъчен разтвор с цел недопускане на повторни дефекти в този участък. Във връзка с настоящото питане, Община Русе ще извърши проверка на състоянието на настилките от тротоарни плочи и ще бъдат предприети отново необходимите действия. Същата процедура ние извършваме и на площад „Свобода“ за постоянно възникващите дефекти поради същата причина, заяви заместник – кметът на Община Русе Магдалина Илиева в отговор на питане от общинския съветник Асен Даскалов за състоянието на тротоарните плочки по улица „Борисова“ в град Русе в участъка от кръстовища тука до Сладкарница „Неделя“ и до Изложбената галерия голямата, от двете страни.

Сподели: