Магистрати и съдебни служители на ОП-Русе и РП-Русе излязоха на мълчалив протест

Магистрати и съдебни служители на ОП-Русе и РП-Русе излязоха на мълчалив протест

На 29.04.2021г., в 11 часа, на мълчалив протест пред сградата на съдебната палата в гр. Русе прокурорите от Окръжна прокуратура – Русе, Районна прокуратура – Русе, ТО – Бяла, следователите от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе и съдебните служители, изразиха своето несъгласие с опитите за прибързани промени в Закона за съдебната власт и НПК, без да се изиска и вземе предвид становището на Прокуратурата на Република България и Прокурорската колегия на ВСС.

Сподели: