"Малки солисти на голяма сцена" на 9 април

„Малки солисти на голяма сцена“ на 9 април

Сдружение „Европейски център за култура“ организира Уъркшоп за ученици/музиканти от профилирани училища на територията на България от 5-ти до 12-ти клас със специалности от катедри пиано, струнни и духови инструменти.

Същността на проекта е да предостави възможности за развитието на таланта на участниците, като ги подготви за представянето им като солисти на симфоничен оркестър.

Уъркшопът дава възможност на млади изпълнители да развият и представят своите инструментални и изпълнителски качества под ръководството на изявени преподаватели от Национално училище по изкуствата “Проф. Веселин Стоянов”, които са солист-оркестранти от състава на оркестъра на Държавна опера – Русе.

Уъркшопът предоставя обучение и опит на деца – ученици в подготовката и изпълнението на концертни произведения в сътрудничество с професионални музиканти – изявени изпълнители и утвърдени педагози, които ще предадат дългогодишния си сценичен, инструментален, оркестров и педагогически опит на младите инструменталисти.

Изграждането на добро сценично поведение и обучението за работа с оркестър и диригент ще разшири кръгозора от музикални познания на младите инструменталисти и ще им даде досег до концертния подиум. Пълноценната работа с диригент ще подпомогне тяхното успешно представяне на заключителния концерт.

Регламентът, по който ще бъдат селектирани участниците включва изпълнения на част от концерт или цяла концертна пиеса тип концертино, рапсодия и т. н. в съпровод на оркестър.

РЕГЛАМЕНТ

1. Организационният комитет си запазва правото при липса на нотен материал да изиска такъв от кандидата.

2. Участниците не могат да предявяват претенции за реализираните аудио и видео записи по време на уъркшопа и концерта.

3. Срок за участие и подаване на всички документи и запис: 15 март 2024 на посочения e-mail.

4. Обявяване на одобрените кандидати: 18.03.2024 г.

5. Писмено потвърждение от участниците: до 22.03.2024 г.

6. Обявяване на графика за подготовка на участниците: до 31.03.2024 г.

***Разходите за пътуване не се поемат от организатора.

Разходите за пребиваване, настаняване в хотел, за участник + придружител (родител/настойник) за периода от 5-9.04.2024 г. (5 нощувки), са за сметка на организатора. Мястото на настаняване се определя от организатора.

Уъркшопът завършва със заключителен концерт пред публика в гр. Русе, зала „Филхармония“ на 09.04.2024 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявка по образец

2. Декларация по Закона за защита на личните данни по образец

3. Една цветна снимка (формат 4/6)

4. Кратка автобиография

5. Подготвено произведение – aктуален видеозапис с изпълнение на участника по регламент, който да се изпрати като линк/препратка към видеоматериала (посредством wetransfer и подобни безплатни платформи и/или линк към видео канал в youtube или друга безплатна платформа).

6. На място, при регистрацията, се представя копие от акт за раждане за проверка възрастта на кандидатите.

Партньори:
Държавна опера – Русе
Национално училище по изкуствата “Проф. Веселин Стоянов”, Русе

Всички необходими документи и запис се изпращат на електронен адрес: [email protected]

Контакти за въпроси: [email protected] ; [email protected]

ПРИМЕРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Л. В. Бетовен – Концерт за пиано № 1, оп.15
В. А. Моцарт – Концерт за пиано № 24, K. 491
В. А. Моцарт – Концерт за цигулка № 3, K216
М. Брух – Концерт за цигулка №1
Ф. Хофмайстер – Концерт за виола, Ре мажор
Е. Елгар – Концерт за виолончело, оп. 85
С. Кусевицки – Концерт за контрабас, оп.3
С. Шаминад – Концертино за флейта, оп. 107
Д. Чимароза – Концерт за обой, До мажор
К. М. Вебер – Концертино за кларинет, оп. 26
А. Вивалди – Концерт за фагот, До мажор
В. А. Моцарт – Концерт за валдхорна К.477
Й. Хумел – Концерт за тромпет S.49

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Вилияна Вълчева – Диригент и преподавател пиано
Здравко Саралиев – Преподавател духови инструменти
Тамара Лазарова – Преподавател щрайхови инструменти
Надежда Андреева – Преподавател духови инструменти

Документите ЗАЯВЛЕНИЕ и ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАННИ можете да намерите на посочения линк

Всички необходими документи и запис се изпращат на електронен адрес [email protected]

Контакти: [email protected] ; [email protected]

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата: Сесия за финансова подкрепа за създаване на спектакли и концерти в областта на музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти.

Сподели: