банкомат теглене на пари

Малко над 1000 лева е средната месечна работна заплата в Русенска област

През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 1 032 лева. Спрямо първото тримесечие на 2019 г. средната брутна заплата за тримесечието нараства с 44 лв., а в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. увеличението е със 117 лева. Средната месечна работна заплата за април е 1 033 лв., за май – 1 032 лв. и за юни – 1 031 лева.

В обществения сектор средната работна заплата за периода април – юни 2019 г. е 1 150 лв., а в частния сектор – 1 001 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта се увеличава със 77 лв. или 7.2%, а в частния нараства с 35 лева или 3.6%. В сравнение със същия период на миналата година увеличението на средната работна заплата в обществения сектор е 12.9%, а в частния – 12.6%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица в икономически дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 546 лв., „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 504 лв. и „Добивна промишленост” – 1 462 лева. През това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 609 лв., а след тях се нареждат наетите в икономически дейности „Административни и спомагателни дейности” – 650 лв. и “Строителство“ – 743 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2019 година. Русенска област заема девето място сред 28-те области на страната. С най-висока средна месечна заплата е област София (столица) – 1 729 лв., следвана от София област – 1 197 лв., област Враца – 1 183 лв. и област Стара Загора с 1 164 лева. С най-ниска средна месечна заплата са областите: Благоевград – 809 лв, Видин – 819 лв, Кюстендил – 878 лв. и Хасковска област с 884 лева. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 260 лв. – с 228 лв. или 22.1% по-висока от тази за област Русе.

Изт. НСИ

Сподели:

Още новини от деня