Малко над 408 милиона лева са осигурени по процедурата за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

Малко над 408 милиона лева са осигурени по процедурата за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

Малко над 408 милиона лева са осигурени по процедурата за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт. Това стана ясно по време на провелата се среща на областните управители в Сливен, в която участва и Анатоли Станев. Парите са от Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ и чрез тях се цели подкрепа за дейности за подобряване енергийните характеристики на държавни и общински сгради, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки. Идеята е достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след въвеждането на съответните мерки. Изключение от последното условие съществува единствено за сградите, определени като културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство. Очакванията са и за постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. Крайният срок за кандидатстване е до 17.00 часа на 28-и април тази година. Максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект варира в границите между 1 000 000 и 8 000 000 лв. Разпределението на средствата е извършено по видове сгради – административни сгради, сгради в областта на културата и изкуството, както и такива в областта на спорта, а също и по групи общини /големи градски, градски и попадащи в дефиницията за селски район/. Припомняме, че пък до 31 май е кандисването за 100% безвъзмездна финансова помощ за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Общият размер на отпуснатите средства е над 1.1 млрд. лева, а максималният размер на подкрепа, който може да бъде получен, не може да надхвърля 9 500 000 лева.

Според областния управител Анатоли Станев подобни мерки са крайно належащи, защото те ще имат и сериозен положителен ефект върху икономиката. „Правителството осигури една много добра комбинация за насърчаване на енергийната ефективност, изразяваща се в целенасочени мерки и политики, както и финансови средства“, коментира още Станев.

В срещата, чийто домакин бе областният управител на Сливен Минчо Афузов, участваха още изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД Ирена Георгиева и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Венцислав Ангелов. Сред останалите теми на фокус бяха такива относно консолидацията на ВиК операторите, въвеждането на мерки за енергийна ефективност във водоснабдителните предприятия, завишаване контрола върху изпълнението на бизнес програмите, както и водните проекти на ВиК дружествата. Коментирани бяха и необходимите промени в управлението и структурирането на сектора, които да намерят място в предложения нов Закон за водоснабдяването и канализацията. По време на работната среща новият председател на Управителния съвет на АПИ инж. Венцислав Ангелов изложи пред областните управители своите виждания за оптимизиране дейността на агенцията и взаимоотношенията ѝ с областните пътни управления и пътностроителните фирми и за функционално подобряване на ТОЛ системата. Той подчерта, че е необходимо ясно дългосрочно планиране по отношение на пътната инфраструктура и посочи изграждането на автомагистрали и скоростни пътища като важен фактор за икономическо развитие на страната. Сред водещите приоритети, по които се очаква да започнат реални дейности през настоящата година, е и изграждането на автомагистралата между Русе и Велико Търново. Венцислав Ангелов не скри и съществуващите към момента финансови затруднения на Пътната агенция, свързани с липсата на ясен и предвидим бюджет. Но гарантира, че са осигурени необходимите средства за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.

По време на срещата беше обсъдено и нивото на координация между институциите в различни кризисни ситуации, както и необходимостта от нормативни промени при управлението и разпореждането с държавна собственост и при поддържането на речните корита и проводимостта на реките.

Сподели: