Резервоар край Копривец преминава в управление на Асоциацията по ВиК - Русе

Маломерна паралелка в седми клас ще има през новата година в ОУ „Неофит Рилски“ – с. Копривец

Общински съвет – Бяла разреши в ОУ „Неофит Рилски“ – с. Копривец, община Бяла, през учебната 2022/2023 година да функционира следните маломерна паралелка в седми клас с 8 деца. Нормативно установено е там да има поне 10. Община Бяла ще осигури необходимото дофинансиране. Директорът на училището всяко тримесечие трябва да представя пред Общински съвет Бяла отчет за финансово – икономическото състояние.

сн. Архив

Сподели: