марисан проект юни 2020 2

Марисан и Колев АД приключи работа по европроект за ефективно използване на ресурси

Време за прочитане: < 1 мин.
оп иновации и конкурентоспособност

На 03.06.2020 г., в гр. Русе, зала в хотел „Космополитън“, се проведе информационен ден и кръгла маса във връзка с финализиране изпълнението на дейностите по проект „Ефективно използване на ресурсите в Марисан и Колев АД“. Проектът се изпълнява от „МАРИСАН и КОЛЕВ“ AД в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Допустимите разходи по проекта са в размер на 1 726 000.00 лв., от които 881 928.55 лв. европейско и 155 634.45 лв. национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 18 месеца и трябва да приключи през месец юни 2020 година.

Общата цел на проекта е свързана с повишаване на конкурентоспособността на „МАРИСАН и КОЛЕВ“ АД, чрез въвеждане на иновативни технологични методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси в предприятието и предотвратяване генерирането на отпадъци.

Повече за Марисан и Колев АД може да научите тук.

Сподели:

Още новини от деня