Мариян Димитров иска от областния управител да отмени решение на ОбС – Русе

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ! Като Председател на ПП „Българската левица” – Русе и координатор за Североизточна България на Фондация „Бузлуджа”, Ви сезирам, за нарушен обществен интерес при вземането на Решение по т. 23-та от дневния ред на 30-тото заседание на Общински съвет – Русе, проведено на 17.10.2013 г. Съгласно това решение, до края на 2015 г. в местността „Под ормана” на отстъпен безсрочно общински терен, на площ от 8 977 кв.м., …

Код на новината : *119711.html

    

Сподели: