мариян димитров

Мариян Димитров: Нямам нищо против сдружение „Блок 14“ да получи под наем подходящ общински имот без търг или конкурс, дори за срок от 10 години

Време за прочитане: 3 мин.


На 17 юни 2021 г. на заседание на Общински съвет – Русе Мариян Димитров направи изказване на тема:

„Направа на паметник и къща – музей на Панайот Хитов в Русе“

По този повод той каза:

„УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Правя изказване по точка 2 от дневния ред (относно „Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Блок 14“.)

Споделям загрижеността на кмета Пенчо Милков и администрацията на общината за подпомагане на изкуството и културата в гр. Русе, развивани от юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в обществена полза. Нямам нищо против сдружение „Блок 14“ да получи под наем подходящ общински имот без търг или конкурс, дори за срок от 10 години.

Аз и група граждани живеещи от 60 години в този квартал възразяваме да им бъде предоставен точно този общински имот, по следните причини:

       Това не е обикновен общински имот, а е построената много преди 1939 г. къща на наследниците на войводата Панайот Хитов.   В нея до смъртта си през 1991 г. живя внука му д-р Панайот Хитов, известен русенски дерматолог, един от големите интелектуалци на гр. Русе, а до 1977 г. живя неговата майка и снаха на видния възрожденец – Надежда Хитова. На тях дължим съхраняването на ръкописните спомени на войводата, които след намесата на Пенчо Кубадински и редакцията на Николай Хайтов са издадени през   1973 г. и 1975 г. Мебелите, както и цялата къща са сватбен подарък от войводата Панайот Хитов на Надежда и първородния му син      д-р Симеон Хитов. Родното семейство на Надежда Хитова е прототип на Вазовите герои от „Под игото“ – Лалка и д-р Соколов.

Къщата, в която в продължение на 38 години, до смъртта си на 22 февруари 1918 г., е живял войводата Панайот Хитов се намираше в двора на този общински имот и беше съборена през 1978 г., тъй като на нейното място се построи днешната Русенска художествена галерия.

В Регионалния исторически музей – Русе се съхраняват над 500 музейни единици свързани с живота и дейността на Панайот Хитов.

През 2006 г. видният русенски историк и изследовател на дейността на войводата д-р Веселина Антонова, заедно с наследници на войводата, основа Фондация гражданска инициатива за къща – музей на Панайот Хитов в Русе. Повече от 40 години пред Русенската художествена галерия стои плоча с вече поизтрити букви, на която е записано, че в този район ще бъде издигнат паметник на Панайот Хитов. Макетът на този паметник отдавна е изработен и се съхранява от известния русенски скулптор Георги Радулов, който изявява желание да го предостави безвъзмездно на Община Русе. Поради извършена реституция на родната къща на Панайот Хитов вече не съществува и единствения в България негов музея в Сливен.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Ето защо, ние, група граждани живеещи в този район, предлагаме:

  • Пред този общински имот да се издигне паметник на

Панайот Хитов.

  • Къщата на д-р Хитов да се предаде на Регионален

исторически музей – Русе за стопанисване и изграждане музей на войводата или да се предостави на Русенската художествена галерия за направата на музейни сбирки на войводата и на видни русенски художници, като целият комплекс се включи в 100 – те национални туристически обекти.

  • Ако и това е невъзможно, къщата да се предостави на

НПО, което да поеме ангажимента на част от площта да направи музейна сбирка свързана с живота на Панайот Хитов.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Молим Ви да оттеглите тази точка от дневния ред на днескашното заседание на Общински съвет – Русе и преди вземането на окончателното решение да насрочите обществено обсъждане по тази тема.

Благодаря ви за вниманието!

Благодаря и на всички граждани, които отделиха от ценното си време и с присъствието си подкрепиха делото на славния войвода Панайот Хитов!

Сподели:

Още новини от деня