мариян димитров

Мариян Димитров: Председателят на комисията Димитър Генков е в дълбок конфликт на интереси

На 31 юли 2020 г., петък, на заседанието на Общински съвет – Русе Мариян Димитров направи изказване на тема: „Отмяна на Заповед № РД-01-2710 от 19 октомври 2017 г. на кмета и назначаване на нов състав на комисията за предоставяне на достъп до обществена информация“:

„УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Правя изказване относно необходимостта от отмяна на Заповед № РД-01-2710 от 19 октомври 2017 г. на кмета и назначаване на нов състав на комисията за предоставяне на достъп до обществена информация.

Чрез тази заповед на кмета Пламен Стоилов от 2017 г. е назначена комисия за достъп до обществена информация в състав Димитър Генков – Секретар на Община Русе, Милена Трифонова  – Главен юрисконсулт и Ердинч Мевлюдов – Директор дирекция „Административно обслужване“.       

  • Заявление от 12 май 2020 г., представляващо сигнал с основателни съмнения за извършена корупционна сделка относно сключен договор през 2018 г. за концесия на стадион „Дунав“, информирах кмета за определени нередности преди сключване на този договора.
  • Отговор от 21 май 2020 г. Община Русе ми разясни какви действия ще предприеме, за да провери отчета за изпълнението на задълженията и инвестициите на концесионера след сключване на договора за концесия.

На този отговор направих Възражение от 29 май 2020 г., в което уточних, че заявлението се отнася за дейности не на концесионера, а на трето юридическо лице – футболен клуб „Дунав 2010 – Русе“ преди предаване на обектите на концесия на концесионера. Зададох 15 конкретни въпроса.

Получих нов Отговор от 24 юни 2020 г., без да ми бъдат дадени конкретни данни и отговори на зададените 15 въпроса, защото общинска администрация многократно ми била отговаряла на тези въпроси.

Тъй като останах неудовлетворен от този отговор чрез Заявление от 29 юни  2020 г. по Закона за достъп до обществена информация поисках по силата на предвидената в закона процедура да получа конкретни отговори на зададените 15 въпроса, както и да ми бъдат предоставени 5 броя документи издадени от Община Русе.

С РЕШЕНИЕ № 29 от 20 юли 2020 г. на въпросната комисия получих още по безумен отговор – да си търся сам информацията в 5 протокола на Общински съвет – Русе от 2018 г. и 2019 г., защото някой уж бил ми отговорил на същите въпроси в предходните 6 месеца.

Целта на тези действия за забавяне на процедурата според мен е пределно ясна – да се даде възможност на концесионера да включи в отчета си за изпълнение на инвестиционната си програма за 2019 г. и 2020 г. и построеното от футболен клуб „Дунав 2010 – Русе“ преди сключване на договора за концесия.

Председателят на комисията Димитър Генков е в дълбок конфликт на интереси. Има противоречие между обществения интерес, който трябва да защитава като секретар на Община Русе, да се грижи за публичната общинска собственост на стадион „Дунав“ и частния му интерес, като член на управителния съвет на футболен клуб „Дунав“. Въпреки това не си е направил отвод от комисията по тази засягаща го лично преписка.

Уважаеми господин Пенчо Милков,

Всичко това ми пречи да изпълнявам предизборната си програма относно пълна ревизия на Община Русе и тоталната битка срещу корупцията. Нали и Вие бяхте обявили война на корупцията?!

Господин кмете,

Вие сте доктор на юридическите науки и аз нямам право да Ви давам съвети как да постъпите със секретаря на общината Димитър Генков. Ще си позволя само една препоръка. Ако действително искате да прикриете безобразията на предната администрация на партия „ГЕРБ“ по-добре назначете за секретар на общината и за председател на комисията за достъп до обществена информация бившия кмет Пламен Стоилов!“

МАРИЯН ДИМИТРОВ

Сподели:

Още новини от деня