Мариян_Димитров

Мариян Димитров с две допълващи предложения относно Парка на младежта

Общественикът Мариян Димитров направи по време на редовното заседание на ОбС – Русе в четвъртък изказване и предложения по точката от дневния ред наименувана „Съгласие за ситуиране на Алея на джаза в рамките на Парка на младежта“. Ето какво заяви той от трибуната:

„Напълно подкрепям инициативата на Русенска Джаз колегия и в частност на Даниел Джумалийски, както и предложението на вносителите да бъде създадена алея на джаза в рамките на Парка на младежта, където по подходящ начин да бъдат изложени имената на музикантите променили историята на джаза в национален и международен мащаб. Ако предложението се приеме ще бъде обявен конкурс, съобразно действащото законодателство и след широко обсъждане, ще се създаде крайна визия на проекта.

Без да се противопоставям на тази идея правя две допълващи предложения:

На 16.06.2022 г. направих питане относно реставрацията и облагородяването на околното пространство до Махмудовата колона, известна и като Царев камък, и намираща се също в Парка на младежта.

Получих отговор от зам. кмета Магдалина Илиева, цитирам:

„Приоритет в програмата на Кмета на Община Русе за настоящия мандат е градската среда, в т. ч. и микроградската среда, включваща и парковете. Следва да се отбележи, че Махмудовата колона не присъства в списъка с паметници на културата, одобрен с Общия устройствен план на Община Русе. По своята същност, обаче тя безспорно се отнася към културно-историческите забележителности на гр. Русе. За реставрацията на паметника следва да се мисли, като за част от цялостното облагородяване на парка, още повече че имота в който се намира и парка като цяло подлежи на контрол от Министерството на културата и на съгласувателни процедури там. Необходимо е да се извърши подробно проучване за допустимите намеси от гледна точка на местоположението й, може би да се изготви идеен проект за тази реставрация, който да бъде съгласуван в Министерството на културата.“

На 17.11.2022 г. попитах кмета Пенчо Милков Община Русе смята ли на своя територия да създаде алея на социалистическото изкуство?

Получих отговор, че до сега този въпрос не е стоял на дневен ред за обсъждане, тъй като не е поставян и че този въпрос трябва широко да се обсъди.

Моля Общински съвет – Русе и Община Русе да спрат да работят на парче и да включат в обсъждането на цялостната визия на Парка на младежта, освен Алеята на джаза, също така и моите две предложения, съобразно дадените ми от вас отговори, за Махмудовата колона и за Алеята на социалистическото изкуство.

И накрая, завършвам с думите на Даниел Джумалийски, че ако ние нямаме памет за миналото, по всяка вероятност нямаме фундамента върху който да градим бъдещето.“

Сподели: