Мариян Димитров с питане относно кабелното радиоразпръскване в Русе

На 13 декември 2021 г. на заседание на Общински съвет – Русе Мариян Димитров направи питане на тема:
„Кабелното радиоразпръскване и излъчването на програмата на общинското радио „Русе““

Той каза следното:

На 06.04.2021 г. заплатих таксата за 2021 г. за кабелно разпръскване и излъчване на програмата на общинско радио „Русе“ чрез радиоточка на адрес ми в гр. Русе, ул. „Цариград“ № 1, бл. „Владимир Заимов“.

Направих това плащане, въпреки, че радиоточките в цели блок не работеха от началото на 2020 г. След плащането няколкократно подавах сигнал в общинско предприятие „Комунални дейности“, но аварията – 8 месеца след моя сигнал, все още не е отстранена.

През месец септември 2021 г. участвах в преброяването като преброител. По време на анкетите установих, че радиоточките не работят и по улиците „Оборище“, „Панайот Хитов“, „Петър Берон“, „Сливница“, „Шести септември“, „Муткурова“ и други улици от моя преброителен участък в този квартал.

От други граждани, които имат щастието техните радиоточки да работят, получих оплакване, че по време на излъчването на всички заседания на Общински съвет – Русе, които се предават на живо от общинското радио „Русе“, ако тези заседания продължат след 15,00 ч., прякото излъчване спира в 15,00 ч.

По този повод искам да задам на кмета Пенчо Милков следните въпроси:

  1. Кога ще бъде отстранена аварията и живущите граждани на посочените от мен улици ще могат да получават радиосигнал по радиоточките си, услуга, за която са предплатили на Община Русе?
  • Ще създадете ли необходимата организация, така че заседанията на Общински съвет – Русе да се излъчват по радиоточките на живо и след 15,00 ч., ако те продължат и след този час, до тяхното окончателно приключване?

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Длъжен съм да отбележа, че след 8 месеца чакане, за по-малко от 24 часа след подаване на заявлението ми, че желая да направя питане по тази тема, на 10.12.2021 г. аварията беше отстранена и целият блок вече имаме радиосигнал.

Не намирам обаче за нормална порочната практика администрацията и служителите на Община Русе и общинските фирми да си изпълняват задълженията едва след пряката намеса на кмета или зам. кметовете!

Сподели: