Мария Спасова, учител от СУ "Васил Левски" - посланик на ЦЕРН

Мария Спасова, учител от СУ „Васил Левски“ – посланик на ЦЕРН

Мария Спасова – старши учител по ИТ в СУ „Васил Левски“, Русе се завърна от петдневно квалификационно обучение в Европейския център за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева, Швейцария. То се проведе в периода 14 – 20 октомври 2018 г. и е предназначено за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка.

40-те участници от цяла България са подбрани след конкурс на МОН и РУО по области. Критериите за селектиране са професионална квалификация, участие в училищни, общински, регионални, национални и международни проекти и програми, участие на техни ученици в национални състезания, конкурси и олимпиади, участие в научно- практически разработки. Г-жа Мария Спасова е единстевия представител за област Русе, одобрена и взела участие в обучението.

Петдневното обучение се провежда на български език и включва лекции на водещи учени като проф. Леандър Литов, проф. Роман Захариев, доц. Пламен Яйджиев, инж. Зорница Захариева, Александър Христов, Иван Глушков, Мирослав Атанасов, Динко Атанасов и други, посещение на различни установки и лаборатории като: фабриката за антиматерияAntimatter Factory, контролният център Cern Control Centre, AMS – контролният център на международната космическа станция, центърът за идеи Idia Square, CMS детектора, който се намира на 100 метра под земята и е един от четирите детектори за регистриране на елементарни частици и този с най-голямо българско участие в LHS – големия адронен колайдер, компютърният център на ЦЕРН– Cern Data Centre. Участниците в обучението са обогатили знанията си в областта на физиката на елементарните частици, запознали са се с ускорителите и тяхното бъдеще, както и с модерните начини за анализ и съхранение на данни и използването на GRID технологии в ЦЕРН. Посетили са и ISOLDE , ATLAS, Микрокосмос и Кълбото на науката и иновациите. Участвали се в експерименти в S’Cool Lab.

Основно мото на Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН е „Наука за мир“ и обединява работата на хора от различни националности. СУ „Васил Левски“ е вече част от идеята и има своят представител – посланик от ЦЕРН към нашите ученици, бъдещето на света.

Обучението премина по предварителна програма като ръководители на групата бяха г-жа Свежина Димитрова – Директор на НАО „Николай Коперник“ – Варна и г-жа Вероника Георгиева – представител на МОН от дирекция „Квалификация и кариерно развитие“.

Сподели: