Математическа гимназия „Баба Тонка” организира юбилейна конференция на 1 ноември

Математическа гимназия „Баба Тонка” – приемник на девическата гимназия в гр. Русе, организира юбилейна конференция на 1 ноември на тема: „Мястото на гимназия в развитието на Русе“. Тя се организира съвместно с Регионален исторически музей – Русе, Държавен архив – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”. Началото ще бъде поставено в 10 часа в Регионален исторически музей – Русе. Научен ръководител е доц. д-р Николай Ненов, директор на Регионален историч…

Source: *119576.html

    

Сподели: