одмвр русе лого полиция мвр

МВР – Русе: През 2019 г. числеността на реално работещите разследващи полицаи се е намалила до 42-ма

Съобразно получената информация от ОД на МВР – Русе за отчетния период от техни служители е работено по 3578 броя досъдебни производства, при 3676 броя досъдебни производства за 2018г. и 3485 броя досъдебни производства за 2017г. В този брой е включена работата на разследващите по бързи (БП) и досъдебни производства /ДП/, разследвани по общия ред (ДПОР).

От тях, новообразувани през отчетния период са 2508 ДП, въз основа на което ръководството на ОД на МВР – Русе е отчело спад на новообразуваните ДП със 120 ДП спрямо предходния период – 2018г. (в този показател са включени и ДП подсъдни на други прокуратури включени в съдебния район на ОП – Русе, съобразно определената от МВР териториална компетентност). За 2017г. новообразуваните са били 2655 ДП. Така, анализа на тези данни сочи, че за 2019г. се отчита спад от 4.57 % спрямо 2018г., както и спад спрямо 2017г. с 5.54 %.
Общият брой приключени досъдебни производства за 2019г. е 2581 бр. ДП, от които 2353 разследвания по общия ред и 228 БП.

Щатът на отдел „ Разследване“ при ОД на МВР- Русе за отчетния период се състои от 52 разследващи полицаи, от които- един Началник на отдел, 3-ма- Началници на сектори, 47 разследващи полицаи и 1 системен оператор. През 2019г. числеността на реално работещите разследващи полицаи се е намалила до 42-ма. Вакантни през целия отчетен период са били 5 щатни бройки за разследващи полицаи, 2 щатни бройки са били освободени в края на третото тримесечие, а 1 разследващ полицай е бил в дългосрочен отпуск по майчинство.

За сравнение броят на реално работилите разследващи полицаи при ОД на МВР – Русе за 2018г. е бил 43-ма, а за 2017г. е бил 44.
Общата средна натовареност на един реално работещ разследващ полицай при ОД на МВР – Русе през 2019г. е 85.19 ДП, при 85,5 ДП за 2018г. и 79,2 ДП за 2017г. (в този показател са включени и ДП подсъдни на други прокуратури включени в съдебния район на ОП – Русе, съобразно определената от МВР териториална компетентност), което сочи на запазване еднакви нива на натовареността спрямо предходните два отчетни периода. Приключените за 2019г. досъдебни производства са 2581, като всеки реално работещ разследващ полицай е приключил средно 61,5 производства.

Сподели:

Още новини от деня