евро балкон проект

МД „Елиас Канети“, Държавна опера – Русе и ДТ „Сава Огнянов“ организират утре драматично – политически пърформанс

МД „Елиас Канети“, Държавна опера – Русе и ДТ „Сава Огнянов“ организират утре драматично – политически пърформанс в рамките на Европейския балкон проект. Той ще се състои от 16 часа пред Държавна опера – Русе. Събитието ще се проведе в повечето европейски страни в същия ден по същото време. Ще се изчете Манифест от актьори, които ще прокламират създаването на Европейска република, след което програмата ще продължи вътре в сградата на операта с представяне на целите на организаторите и дискусия. Предвижда се и музикално изпълнение. На желаещите ще бъде издаден сертификат за участие в проекта.

Европейската република ще бъде провъзгласена от (театрални) балкони и на обществени места като част от общо европейско артистично събитие. Манифест, съставен от Улрике Гуеро и Роберт Менасе, преведен на повече от 10 езика, ще бъде изчетен на глас и след това съдържанието ще бъде обсъждано с публиката в дискусия. Повече от 100 европейски културни институции ще вземат участие, сред които Националният театър Гент (NTGent), театър Талия Хамбург и Stadsschouwburg Амстердам и Международно дружество „Елиас Канети“. Публични фигури като Мило Рау, Елфриде Йелинек и Етиен Балибар подкрепят проекта.

Позовавайки се на историческите събития от 9-ти ноември 1938 и 1989, както и до края на Първата световна, проектът открехва вратите към бъдещи перспективи за социална и демократична Европа.
Целта на проекта е да повиши обществената осведоменост за ползите от европейска държавност и ролята на европейското общо благо. Дискусии с критичен поглед върху дискутираното, интерпретации и допълнения към идеите лансирани от Манифеста се считат за неразделна част от проекта тъй като бъдещето на Европа следва да бъде формирано от всички заедно. По този начин и чрез участието на театри от цяла Европа, хора на изкуството и граждани, европейският лозунг „Единство в многообразието“ ще се реализира в гражданското общество.

Защото Европа означава интегрирането на хора, а не държави. (Цитат от Манифеста за обявяването на Европейската република).

Обявяване на Европейската република на 10-ти ноември 2018
Участници и поддръжници
Австрийски културен форум Варшава,
Бозар Брюксел,
Международен театър Букурещ,
Burgtheater Виена,
Forte Company Будапеща,
NTGent,
Staddshouwbourg Амстердам,
Театър Талия Хамбург,
Teatro Praga Lisboa
Международно дружество „Елиас Канети“ и много други…

Елфриде Йелинек и Катрин Рьогла (Австрия),
Дубравка Угрешич и Среко Хорват (Хърватска),
Етиен Балибар (Франция),
Джоан Нидерлоф (Холандия),
Лоренцо Марсили, Антонио Негри и Макси Обексер)
Мило Роу (Швейцария),
Навид Кермани и Каролине Емке (Германия), измежду много други, които ще вземат участие…

Основната визия за това какво е Европа, според Жан Моне, е „не да се интегрират държави, а да се обединяват хора“ През историческата 2018 година, сто години след Първата световна война и обявяването на редица републики в Европа, Европейския балкон проект насочва погледа си в едно общо бъдеще за Европа и призовава към създаването на една нова Европа – децентрализирана и ориентирана към гражданите. Идеята за общото благо – res publica– подкрепяща всеки бъдещ европейски ред, ще бъде също основата на Европейската република. Това е основата на този артистично-политически проект.
Основният елемент на този проект е прокламацията на Европейската република на 10ти ноември от 16:00 часа. Безброй театри, граждани и неправителствени организации вземат участие и организират четенето на манифеста (както е приложено). Местните организатори са свободни да адаптират своето събитие и текста на манифеста според нуждите на местната общност. Вместо да се търси съгласие с всеки параграф от манифеста, проектът цели да допринесе към широкия общоевропейски дебат за бъдещето на европейската демокрация. Манифестът е преведен на повече от 15 езика, сред които есперанто, латински и каталонски.

За тази цел, местните организатори осигуряват рамката в която ще се представи прокламацията. Това включва в себе си организирането на дискусии, театрални пиеси и други формати, които ще придружават прокламацията. Лабораторията за европейска демокрация предоставя обвързани с контекста информационни материали, координира участващите институции и отговаря за съставянето на проектната документация.

Европейският балкон проект се различава от другите диалогично ориентирани проекти от типа на консултации с гражданите с това, че дава ясен поглед за бъдещото развитие на Европейската интеграция. Въпреки, че някои могат да го приемат като радикален, ние вярваме, че формулирането на подобна изчерпателна в целостта си идея, ще предизвика плодотворна дискусия за бъдещето на Европа. ЖЕЛАЕМ ДА ПРЕДИЗВИКАМЕ ДИСКУСИЯ!

Повече информация: www.europeanbalconyproject.eu

Сподели: