“МЕДИКА” стартира серия надграждащи обучения на медицинските сестри за специфичните грижи, които се полагат за пациенти с инсулт

“МЕДИКА” стартира серия надграждащи обучения на медицинските сестри за специфичните грижи, които се полагат за пациенти с инсулт

“МЕДИКА” стартира серия надграждащи обучения на медицинските сестри за специфичните грижи, които се полагат за пациенти с инсулт. Инициативата е част от непрестанното надграждане на знанията на медицинския персонал, на което групата лечебни заведения държи в името на пациента. Модулите ще води гл. м.с. Теодора Гайтанджиева, която е и една от малкото в България сертифицирани инсултни сестри от Европейската организация по инсулт ESO.

УМБАЛ „Медика Русе“ е на второ място в страната по лечение на инсулт, чрез съвременния метод – венозна тромболиза, даващ възможност за намалява значимо на инвалидността и увеличава шанса за пълно възстановяване, при стартиране на лечението в рамките на 4 часа, след настъпване на първите симптоми.

Сподели: