Медицински специалисти от детски градини и училища преминаха обучения по първа долекарска помощ

През месец септември бяха проведени общо 5 обучения по първа долекарска помощ за медицински специалисти в детски градини и училища на територията на Община Русе. Бяха ни предоставени от Община Русе поименни списъци на общо 69 лица, участници в обученията, от които само едно не се яви. Това направиха д-р Антония Стоянова и д-р Деница Димитрова, работещи в ЛЗ „Медика“, която проявиха професионализъм при провеждането на обученията.

Сподели: