благоустроява около жилищен блоковете

Софийската „Медия Интер Груп“ ЕООД ще благоустроява около жилищен блоковете 304 и 307 в ж. к. „Чародейка Г-север“

Предстои благоустрояване прилежащите пространства на жилищен блок 304 и жилищен блок 307 в ж.к. „Чародейка Г-север“. Благоустрояването в момента там е незадоволително, настилките на особените места за паркиране не са в добро състояние, тротоарите са със сериозно нарушени участъци. За благоустрояване на описания по-горе район е възложен и изработен технически инвестиционен проект. С него е дадено проектно решение на теренът около жилищните блокове 304 и 307, за неговото благоустрояване, като по подходящ и оптимален начин са оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и озеленяване. При ситуиране на паркоместата годните дървесни видове по възможност са запазени.

Обектът ще бъде изпълнен от „Медия Интер Груп“ ЕООД София, като дружеството е предложило да направи това срещу сумата от 294 238.70 лева с ДДС.

Подходите към новия паркинг са два – откъм ул. „Опълченска“ между блоковете 303 и 304 и откъм ул. „Филип Станиславов“ като продължение на обслужваща улица, продължаваща от блок 305. Предвижда се изграждане на обслужващи пътни алеи с ширина 6.50 метра и паркинг със 119 места, организиран с перпендикулярно паркиране и двупосочно движение.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"