Международен експертен форум дефинира предизвикателствата и предпоставките за развитие на транспорта по Дунав

Представители на Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) участваха в международна конференция „Дунавски Бизнес Разговори“, която през 2018 г. протече под мотото „Дунав – поток на енергия“.

Форумът, организиран от Виа Донау (http://www.viadonau.org), се състоя на 10-ти и 11-ти октомври във Виена. Аудиторията от над 200 международни експерти, браншови асоциации и представители на релевантните европейски институции се събра за трета поредна година, за да дискутира стратегии за по-ефективно управление на потенциала на паневропейски транспортен коридор №7.

В откриващата си реч австрийският министър на транспорта, иновациите и технологиите, Норберт Хофер, заяви, че в днешно време никоя държава не може сама да се справи с предизвикателствата на река Дунав. Той допълни: „Изграждането на ефективна и устойчива европейска транспортна мрежа може да бъде постигнато единствено чрез съвместни трансгранични усилия“.

Послания за кооперация и транспониране на добри практики отправи и съветника по политики и координатор за коридора Рейн-Дунав от генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на ЕК, г-жа Дезире Оен. Според нея ключовите предизвикателства за управлението на реката на европейско ниво включват подобряване на инфраструктурата, преодоляване на административните бариери и модернизация на флота.

Изпълнителният директор на БРТПП, Елеонора Иванова, счита, че сред неоползотворения потенциал на реката у нас е и възможността за привличане на повече туристи. Тя споделя: „Сред любопитните данни, представени на форума, е и факта, че едва 10% от пасажерските кораби пътуват по маршрути до долен Дунав. Това е много малка част от общия поток от около 1.3 милиона пасажера годишно, а тенденциите са този брой прогресивно да се увеличава, тъй като секторът определено е в растеж. За съжаление бизнесът в крайдунавските райони губи много от липсата на ясна и целенасочена програма за привличане на тези туристи с атрактивни и уникални за терена и културата ни програми“.

БРТПП в момента активно работи по поставените на европейско ниво теми „административни бариери“ и „модернизация“ чрез два проекта с международно участие: „ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав“ и „ГРЕНДЕЛ – Зелен и ефективен дунавски флот“. Осъзнавайки нуждата от диалог на национално ниво между засегнатите бизнес сектори, законодателната и изпълнителната власт, палатата планира да проведе знаково събитие през м. ноември в гр. София. То си поставя за цел да привлече вниманието на заинтересованите страни към спешната нужда от изготвянето на стратегия за подобряване на инфраструктурата на реката в българската й част.

Сподели:

Още новини от деня