Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата организират ОМД и ВИК – Русе

ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ – РУСЕ и   В и К   ООД  – РУСЕ ОРГАНИЗИРАТ Международен конкурс за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата – 22 март.

 ЦЕЛИ: 

Целта на конкурса е от една страна да развие таланта, въображението, уменията на младите творци, а от друга да осмисли значението на водата за живота на планетата. Всеки от участниците трябва да изрази своя позиция, мисли и чувства върху темата, която тази година е посветена на справяне с водната криза и разглеждане на причините, поради които толкова много хора по света са изоставени без достъп до чиста вода. Нека помислим заедно какви са начините и възможностите за справяне с проблема. Нашият свят не би се придвижил напред в изграждането на стабилен и проспериращ живот, ако зад нас останат хора които се борят за оцеляването си без чиста питейна вода.

Който и да си, където и да си, достъпът до чиста вода е твое човешко право!

II.ТЕМА:   

„Вода за всички“

III.ОРГАНИЗАТОРИ:

Община Русе

Общински младежки дом – Русе

В и К ООД- Русе

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ:

КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ: Могат да участват младежи над 14 години;

КОНКУРС ЗА РИСУНКА:  три възрастови групи:

oт I до IV клас

от V до VIIІ клас

от ІХ до XII клас

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСУНКИТЕ И ФОТОГРАФИИТЕ:

Спазване на основните композиционни правила и цветово разбиране.

Оригиналност в интерпретацията на темата.

Иновативност в изразните средства.

Придържане към отправните точки на темата.

5.  Изискванията за рисунки: максималният им размер да е 35/50см. Брой рисунки – до 2 от участник

6.  Изискванията за фотография: минималният размер на снимките да е 3600/4800 пиксела

7.  Техника – без ограничение, всички любими техники по избор;

Авторите трябва да напишат следните данни на гърба на творбите :

трите имена, училище, клас, години, телефон за връзка, имена и телефон за връзка на учител, който ги подготвя (ако има такъв).

– Творбите и авторските права стават собственост на организаторите на конкурса в момента на тяхното подаване за участие.

– Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, съставено от професионалисти във всяка от отделните области.

– Решението на журито е окончателно.

КРАЕН СРОК НА ПРЕДАВАНЕ/ПОЛУЧАВАНЕ: 15 МАРТ 2019 г.

В ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ РУСЕ, ул.”Райко Даскалов” № 2 А

Снимките можете да изпращате и на e-mail: yc.ruse@gmail.com

Информация за наградените можете да намерите на сайт www.yc-ruse.org и на Facebook  страницата на Общински младежки дом – Русе в следобеда на 25.03.2019 г./понеделник/, първия работен ден след приключване на конкурса/.

Вашите въпроси може да зададете и на електронната ни поща: yc.ruse@gmail.com

Лице за контакт: Мина Маринова– 0897 39 70 92

Сподели:

Още новини от деня