Международен консорциум с участието на РУ "Ангел Кънчев" стартира проект за иновации и развитие на зелени умения и знания

Международен консорциум с участието на РУ „Ангел Кънчев“ стартира проект за иновации и развитие на зелени умения и знания

През декември 2022 г. Universitatea POLITEHNICA din București (Румъния) в партньорство с 𝙀𝙐𝙍𝙊𝙏𝙍𝘼𝙄𝙉𝙄𝙉𝙂 𝙎𝙊𝙇𝙐𝙏𝙄𝙊𝙉 𝙎𝙍𝙇 (Румъния), 𝙎.𝘾. 𝙄𝙉𝙁𝙊𝙍𝙀𝙇𝙀𝘼 (Италия), 𝙇𝙤𝙙𝙯 𝙐𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙛 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙮 / 𝙋𝙊𝙇𝙄𝙏𝙀𝘾𝙃𝙉𝙄𝙆𝘼 𝙇𝙊𝘿𝙕𝙆𝘼 (Полша) и Русенски университет „Ангел Кънчев“ (България) стартира по програма 𝙀𝙍𝘼𝙎𝙈𝙐𝙎+ (2021-2027 г.) проект „Партньорство за сътрудничество за иновации и развитие на зелени умения и знания, позволяващи трансформация и промяна за екологизиране на работни места и предприятия“, със съкращение 𝙚𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙚𝟰𝙜𝙧𝙚𝙚𝙣.

Чрез международното партньорство между 𝙍𝙊, 𝙄𝙏, 𝙋𝙇 и 𝘽𝙂, проектът „Партньорство за сътрудничество за иновации и развитие на зелени умения и знания, позволяващи трансформация и промяна за екологични работни места и предприятия – 𝙚𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙚𝟰𝙜𝙧𝙚𝙚𝙣“ цели да ускори развитието на зелени знания и умения на студенти, учители и практици чрез проектиране, внедряване и разширяване на иновативен образователен модел, рамкиран от транснационални, трансдисциплинарни и перспективни подходи в бизнес и инженерните области към екологични работни места и предприятия и устойчив растеж.

Проектът е с продължителност 36 месеца и включва 3 цели:

☛ Да се намали съществуващия дефицит в екологичните умения чрез проектиране на иновативен образователен модел, който подкрепя преподаването и ученето на зелени знания и умения, както и за екологични работни места и предприятия;

☛ За укрепване на трансформиращия потенциал на партньорските организации за екологизиране и дигитална готовност чрез ангажиране на обучаеми във висшето образование (студенти, учители и практици) в партньорско обучение на перспективни учебни програми в комбинация от сесии за смесено обучение;

☛ Споделяне на резултатите от иновативния образователен модел и насърчаване на трансформационните промени към зелен и дигитален преход чрез ангажиране на транснационални учащи в събирането на научените уроци, транснационални участници в разширяване на трансдисциплинарни и далновидни подходи в бизнес и инженерни области, за развитие на зелени умения и устойчив растеж.

Сподели: