Международен младежки обмен учи младежи на европейски младежки цели, чрез методите на изкуството

Международен младежки обмен учи младежи на европейски младежки цели, чрез методите на изкуството

Днес, 14.08.2022г. започнаха дейностите на младежки обмен, фокусиран върху Единадестте европейски младежки цели. Участници в проекта са 36 младежи от България, Хърватия, Румъния и Испания. В продължение на 7 дни в Нисово, младежите ще се опознават, ще изучават културите си и ще се потопят в темата на проекта чрез различни методи на неформалното образование.  Основната задача ще бъде всеки да научи за целите и да използва знанията за следващи инициативи. Методи, които ще бъдат използвани, за да се запознаят младежите отблизо с целите ще са енерджайзери, иги за тийм билдинг и ролеви игри. След като се запознaят с тях ще имат възможността да представят наученото на други младежи чрез артистичен начин – танци, музика и театър.

В първият ден от програмата на обмена, акцент бе поставен върху опознаването между участниците и създаване на екип. Всеки следващ ден ще включва различни предизвикателства за младежите и ще ги подтиква да излязат от зоната си на комфорт, придобивайки нови знания и умения. Предстоят и междукултурни вечери, по време на които младежите ще разкажат за културата си от първо лице чрез инетерсни презентации, видео материали и вкусни ястия.

Проект № 2022-1-BG01-KA151-YOU-000064401, LMP-1 се реализира от Сдружение „Вдъхновение“ и се финансира от ЦРЧР по програма Еразъм+ на ЕК.

Сподели: