Международна конференция със специалното участие на Негово превъзходителство Кристоф Айххорн, Посланик на Федерална република Германия в България, организирана от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център, бе проведена в Русенския университет

Международна конференция със специалното участие на Негово превъзходителство Кристоф Айххорн, Посланик на Федерална република Германия в България, организирана от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център, бе проведена в Русенския университет

Време за прочитане: 2 мин.

На 5-6 юни в залите на Канев център при Русенски университет „А. Кънчев“ се  проведе международна конференция със специалното участие на Негово превъзходителство Кристоф Айххорн, Посланик на Федерална република Германия в България, организирана от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център на тема МНОГООБРАЗИЕ. Конференцията бе организирана в рамките на ежегодното Дунавско училище под мотото „Дунавско, приобщаващо,  основано на европейски ценности, съпричастно и отзивчиво общество“.  

Началото на конференцията постави  чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, Съ-председател на Управителния съвет на БРИЕ, с доклад на тема Културното многообразие на БРИЕ;

Следваха презентациите на: проф. д-р Красимир Мартев, Директор на Дирекция Чуждестранни студенти, на тема Културното многообразие на Русенския университет; Доц. д-р Мими Корнажева, директор на БРИЕ и ръководител на докторанти по Политически науки, на тема Единни в многообразието: Управление на езикови политики в ЕС; Ева Първанова, възпитаник и сътрудник на БРИЕ, докторант по Политически науки, на тема: Лингвокултурни общности и сепаратизъм в ЕС; Д-р Андрея Раду, възпитаник на БРИЕ от Румъния и съветник на Министъра на вътрешните работи на Румъния по европейски въпроси на тема Културни малцинства в Дунавския регион; Проф. дфн Пенка Ангелова, председател на МД „Елиас Канети“на тема: Културното наследство на Елиас Канети.   Следобедната сесия  включваше презентации на магистри от БРИЕ и докторанти по Политически науки, свързани с културното мнообразие на Русе и региона. Първият ден завърши с интересна ролева игра АКО БЯХ НА ТВОЕ МЯСТО, подготвена от докторанти по Политически науки и импровизационна трупа ВиЖна! с ръководители Ивайло Ненов и Илиан Илков. Тя разкри ситуации, в които се оказват някои от тези, които възприемаме като различни. 

Вторият ден бе посветен на специалното участие на Негово превъзходителство Кристоф Айххорн, Посланик на Федерална република Германия в България.Той се срещна с ректорското ръководство на Русенския университет. Ректорът проф. дтн Христо Белоев представи международната дейност и приоритети на университета. Бяха обсъдени възможности за разширяване на сътрудничеството между висшето училище и немски образователни институции. Н. Пр. Айххорн бе удостоен с Плакет на Русенския университет.

По късно, Н. Пр. Айххорн представи пред младежката аудитория на конференцията своята визия за обединена Европа. В дискусията, атрактивно озаглавена „Едно легло – различни сънища? Германо-българска дискусия за Европа“, се включиха със свои въпроси и становища докторанти, студенти и ученици.

Конференцията завърши с посещения на Дом Канети, Еврейския клуб Шалом, Арменската църква и на джамията Саид паша.

Сподели:

Още новини от деня