Международна среща по програма „Еразъм+“ Проект „Новите гласове на Европа“

В навечерието на Коледните празници от 11. до 17. декември 2017 г., СУЕЕ беше домакин на учители и ученици от 5 европейски държави – Германия, Италия, Швеция, Норвегия, Франция – партньори в междуучилищен проект по програма Еразъм+ – „Новите гласове на Европа“, договор номер – 2017-1-DE03-KA219-035704_3. Темата на срещата в България беше „Националната политика и реакции във връзка с бежанската и мигрантска криза в Европа“.

Гостите участваха в различни дейности и културни събития, подготвени от екипа на проекта в състав – Веселка Тодорова (координатор), Виктория Белева, Владимир Дачев, Десислава Бойчева и Биляна Илиева. Кулминацията на програмата беше подготвената и проведена изключително професионално симулация на заседание на Европейския парламент. Учениците изразяваха на парламентарно представените партии и групи, предлагаха и гласуваха резолюции и препоръки, свързани с темата.

Чуждестранните гости бяха изключително впечатлени от знанията, политическата култура и езикова подготовка на българските ученици.

Сподели: