Международният ден за безопасен интернет бе отбелязан в СУ "Й. Йовков"

Международният ден за безопасен интернет бе отбелязан в СУ „Й. Йовков“

Като добра практика в СУ „Йордан Йовков“ се утвърди да се отбелязва с открити занятия Международният ден за безопасен интернет. На 14.02.2020 г. учениците от IX клас VIII клас със съдействието на своите учители Светлана Колчева и Фердане Мехмедали запознаха петокласниците с това как да се предпазят от опасностите на Мрежата. Те подготвиха  постери и дипляни.

Голям интерес предизвика играта, която по-големите организираха. Екипите на петокласниците отговаряха на „трудни“  казуси, свързани с реални истории на деца, попаднали в капана на интернет опасностите. Интерактивни занятия от такъв характер, при които връстници обучават връстници, винаги са плодотворни и са полезни и за по-малките, и за по-големите ученици.

Сподели:

Още новини от деня