Международният ден на лешояда ще бъде отбелязан в РИМ - Русе

Международният ден на лешояда ще бъде отбелязан в РИМ – Русе

На 24 септември от 17.30 часа в Лапидариумa на Регионален исторически музей – Русе ще се проведе Международния ден на лешоядите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Събитието е част от проект „Нова надежда за египетския лешояд.

Ще се организират ателиета за деца за изработка на маска с образа на египетски лешояд, снимка с лешояда, интерактивни игри – Маршрут на лешояда, „Кашонобол“, Кубчета за истории. Ще се представи Меню на лешояда и Въздушните течения, които го движат.

Предвиждат се още: пиеса-пърформанс „Одисеята на египетския лешояд“, в която децата ще съпреживеят всичко случващо се с младите лешояди, по време на тяхната първа миграция.

Екологичната роля, която лешоядите имат в природата, предоставя незаменима услуга за останалия жив свят – те са санитарите на природата, които спират разпространението на заразни болести по животните и хората.
В миналото в България са гнездили четири вида лешояди – брадат, черен, белоглав и египетски. Днес брадатият лешояд не се среща в страната.

Популацията на египетския лешояд на Балканите за последните 30 години е намаляла с повече от 80%. Основните заплахи за него са нелегалнотo използване на отрови, токовите удари от необезопасени електрически стълбове, унищожаване на местообитанията му, безпокойство и бракониерство. Българско дружество за защита на птиците работи по опазването на този емблематичен вид още от създаването си, като през последните години усилията обхващат целия миграционен път на египетския лешояд: от Балканите, през Близкия изток, до Африка.

Инициативите, посветени на Международния ден на лешоядите се организират в рамките на проект „Опазване на египетския лешояд по миграционния му път“ (LIFE16 NAT/BG/000874), който стартира през юли 2017 г. с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС и Фондация „Левентис“. Проектът цели опазването на най-източната популация на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в Европа, чрез прилагане на спешни природозащитни мерки за елиминиране на най-сериозните известни заплахи за вида в гнездовите му територии и по пътя на миграция.

Сподели: