Международният знак за качество DANUrB ще бъде връчен на Община Русе

Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ като учредител на Международната асоциация DANUrB, отправи покана до Община Русе за получаване на международния знак за качество DANUrB със следните събития, организирани на територията и със съдействието на общината (1 – Международен фестивал „Мартенски музикални дни“; 2) Международен танцов фестивал „Танцуващата река“). Целта на Знака за качество е преоткриването на емблематични събития по поречието на река Дунав и включването им в обща мрежа и общ международен Дунавски бранд. Международен фестивал „Мартенски музикални дни“ е предложен да получи Знак за качество, категория 4, тъй като е с дългогодишна международна традиция (повече от 60 г.), изгражда облика на град Русе като една от най-привлекателните културни дестинации по поречието на река Дунав; Международен танцов фестивал „Танцуващата река“ е предложен да получи Знак за качество, категория 4, тъй като от 2007 г. популяризира танцовото и балетно изкуство сред деца и младежи от различни общности (България, Румъния и др. държави). Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: