Международно дружество „Елиас Канети“ обяви творческа стипендия 2020

Международно дружество „Елиас Канети“ обяви творческа стипендия 2020, финансирана от конференцията на дунавските ректори. За стипендията на МД “Елиас Канети“ могат да кандидатстват творци от цяла Европа. Тя предоставя специално възможности за артистичен обмен между съседни на България страни от Западните Балкани и Турция.За нея могат да кандидатстват артисти от различни сфери: художници, фотографи, писатели, изпълнители, преводачи и музиканти. Мотото на стипендията „Споделено бъдеще“ цели сътрудничество за изграждане на общо европейско бъдеще. Стипендията се дава в рамките на един месец годишно. Стипендиантът/стипендиантката може да:

-реализира творческите си намерения през пролетта/лятото на 2020 в Русе като използва пространството на историческия Дом Канети. То дава изключителни възможности за художествено изразяване на артисти от различни професии.

-да опознае местната култура на Русе и други градове в България

-да живее в апартамент, предоставен от МД“Елиас Канети“

– получава 1200 евро плюс 300 евро за пътни разходи или общо 1500 евро.

Различни допълнителни услуги –материални, организационни, помагала и пр. ще се предоставят индивидуално.

Представянето на резултата от работата по проекта на одобрения/атастипендиант/к ще стане част от ежегодния Литературен фестивал на МД“Елиас Канети“ и ще се проведе в Дом Канети.

Необходими документи за кандидатстване: CV/автобиография

Илюстрации на художествен ипроизведения в лични каталози или портфолио

Кратко описание на планирания проект

Заявление за кандидатстване, заедно с всички документи, трябва да бъдат изпратени на адрес eliascanetti@eliascanetti.org не по-късно от 30.03.2020. Решението за одобрения стипендиант се взема от тричленно жури, представители на Управителния съвет на МД “Елиас Канети“ и Конференцията на дунавските ректори. Точният състав на журито ще бъде обявен във възможно най-кратък срок на нашата интернет страница. С подаване на заявленията за участие в конкурса авторите се съгласяват с поставените условия. Победителят ще бъде обявен в края на април 2020. Обжалване на решението не се допуска.

Международно дружество „Елиас Канети“ е основано през 1992г. в Русе, България, родното място на Елиас Канети. Основните цели на дружеството включват: популяризиране на творчеството на Нобеловия лауреат за литература`1981; насърчаване на процеса на европейска интеграция и участие във възстановяването на структурите на гражданското общество в посткомунистическа България. По същество работата на дружеството обхваща областите: културно посредничество, културен диалог, гражданско образование и наука. Специален акцент eсътрудничеството между страните от Дунавския културен регион. Международният литературен фестивал, организиран от МД“Елиас Канети“ има вече 12 издания. Събития, насочени към младежката аудитория, изложби и международни конференции са емблематични за дружеството и всяка година привличат нова публика.

Сподели:

Още новини от деня