Международно събитие „Популяризиране на продуктите от територията на МИГ“ ще се състои на 9 и 10 декември в Русе

Международно събитие „Популяризиране на продуктите от територията на МИГ“ ще се състои на 9 и 10 декември в Русе

Международно събитие „Популяризиране на продуктите от територията на МИГ“ ще се състои на 9 и 10 декември 2022 година в град Русе. Събитието се организира от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще бъде придружено от третото за 2022 година изложение на продукти от Местните инициативни групи. На участниците ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в зала ОЗК „Арена“ в град Русе, където местните производители ще имат възможност да продават своите продукти, както и да ги представят чрез безплатна дегустация.

Сподели: