Меморандум за сътрудничество между Русенския университет и Военноморска академия "Мирча чел Бътрън" – Констанца

Меморандум за сътрудничество между Русенския университет и Военноморска академия „Мирча чел Бътрън“ – Констанца

Време за прочитане: < 1 мин.

Днес, 4.06.2021 г.,  на посещение в Русенския университет бе делегация от Военноморска академия „Мирча чел Бътрън“, начело с нейния ректор – суперинтендант морски капитан д-р Алеку Тома, придружаван от доцент д-р полк. Каталин Попа – зам.-ректор по международни програми и кап. Мариус Куку – началник на международен отдел. На срещата присъстваха ректорът на Русенския университет – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев,  който е и Доктор хонорис кауза на Военноморска академия „Мирча чел Бътрън“, зам.-ректорът по интернационализация и комуникационна политика – доц. д-р Десислава Атанасова, както и проф. д-р Николай Михайлов – също Доктор хонорис кауза на академията.

Бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете висши училища и бе подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство. В документа е визирано развитието на сътрудничество в широк спектър от области, като приоритетни са обучението и науката.

В областта на образованието документът предвижда: сътрудничество за развитие на интердисциплинарно обучение; повишаването на качеството на използване на информационни технологии и дигитални средства в учебната и научноизследователската дейност – обмен на опит и добри практики; надграждане на използваните електронни платформи и други съвременни образователни технологии за обучение, оценяване и контрол на резултатите от него; създаване на съвместни учебни програми, включително и чуждоезикови; съвместно участие в университетски мрежи; споделяне на образователни и информационни ресурси.

В областта на науката, изследванията и иновациите бе постигнато споразумение за: съвместна работа, включваща: научноизследователска и иновационна дейност на национално и международно ниво; участие в проекти по регионални и трансгранични програми за сътрудничество и съвместни научни издания; организация на национални и международни научни форуми; съвместно обучение и ръководство на докторанти и подпомагане на кариерното развитие на млади и утвърдени учени.

Сподели:

Още новини от деня