Меморандум за сътрудничество между Университетска болница „Канев“ и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов и свищовския финансов факултет

Меморандум за сътрудничество между Университетска болница „Канев“ и Фондация „Проф. д-р Минко Русенов и свищовския финансов факултет

Днес бе подписан тристранен меморандум за сътрудничество между Университетска болница „Канев“, Факултет „Финанси“ на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ в Свищов и Академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ – гр. Свищов. Договорените дейности са свързани с провеждане на стажове на студенти, докторанти и специализанти, съвместно организиране на научни форуми, съвместни научни изследвания и научни публикации. В структурата на свищовския финансов факултет са и първите за страната профилирани катедри по „Финанси и кредит“ и „Застраховане и социално дело“.

Проф. д-р Андрей Захариев сподели, че на днешния ден (8-ми април) преди 69 години (1952 г.) с акт на Държавния комитет за наука изкуство и култура е основавана катедра „Финанси кредит“ в свищовското висше училище. Това й дава статут на първа българска финансова катедра, която вече 69 години изпълнява волята на дарителя Димитър Апостолов Ценов в Алма матер Свищов да се развива и осигурява висококачествено обучение по финанси. Досегашните резултати дават основание да се предположи, че вече има изграден добър екип за съвместна работа между двете институции и е предпоставка за осъществяване на целите на подписаното споразумение. Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ Иван Иванов подчерта, че създаването на условия за успешна научноизследователска и публикационна дейност е важна предпоставка за развитието на университетската болница. Добрите традиции и многогодишен опит, които съществуват в Стопанската академия са възможност на нашите лекари, изследователи, докторанти и специализанти да работят в екип с едни от най-добрите експерти в социалното дело в България. Университетската болница в Русе е утвърден лечебен център на страната ни, а сега вече и добра база за едни успешни научноизследователски проекти.

Сподели: