Меморандум за сътрудничество подписаха БАН и Община Русе

Меморандум за сътрудничество подписаха БАН и Община Русе

Днес кметът на Община Русе Пламен Стоилов заедно с председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски подписаха Споразумение, с основна цел да се създаде практическа рамка за развитието на по-тясно сътрудничество между БАН и Общината. Създаването на това партньорство ще допринесе за изпълнението на приоритетите за развитие на Община Русе в сферата на икономическо развитие, конкурентоспособност и иновации и др., като формите на сътрудничество обхващат обмен на информация, разработване на програми, проекти и инициативи. В края на срещата кметът Пламен Стоилов подари на акад. Ревалски картина, изобразяваща дунавския бряг. Присъстваха още заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, заместник-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Диана Антонова, проф. Петър Петров от БАН, както и координаторът на Регионалния академичен център в Русе доц. д-р Емил Трифонов.

Сподели: