белоев

Меморандум за учредяване на асоциация на академичните медии и връзки с обществеността се прие на първата национална среща – семинар на академичните медии и връзки с обществеността на висшите училища в България

Днес, 1 юли (сряда), 2020 г., се проведе първата Национална среща–семинар на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища в България, организирана от Русенски университет „Ангел Кънчев“, с подкрепата на Националното издателство за образование и наука АзБуки – Министерство на образованието и науката и под патронажа на Министъра на образованието и науката. Националната среща се провежда в рамките на общоуниверситетските събития и инициативи, посветени на 75-ата годишнина на Русенския университет.

Ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев откри събитието и поздрави участниците, като подчерта, че за академичното ръководство на висшето училище е изключителна чест и удоволствие да инициира, организира и домакинства тази първа национална среща, на която са се отзовали колеги от повече от 20 висши училища в България. „В днешния конкурентен свят най-добрият начин за мултиплициране на позитивните академични послания и синергията от съвместните действия е чрез сътрудничество на университетите. Именно затова сме убедени, че Асоциацията на академичните медии и връзките с обществеността, която ще бъде учредена днес, е още една стъпка към утвърждаване и развитие на междууниверситетското сътрудничество в полза на българското висше образование.“, завърши проф. Белоев.

Ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков също пожела ползотворна работа на участниците в семинара. Той отбеляза, че провеждането на тази среща е изключително навременно, а нейният организатор Русенският университет се е справил отлично. Проф. Герджиков подкрепи обединяването на висшите училища в мрежи за сътрудничество и предложи създаването на обща медия за всички университети.

Успех на събитието пожела и г-жа Александра Бойчева от дирекция „Висше образование“ на Министерството на образованието и науката. 

По време на форума се дискутира ролята на центровете за връзки с обществеността и академичните средства за масова информираност в контекста на съвременните предизвикателства пред висшето образование, споделиха се опитът и добрите практики за изграждане и проектиране на публичния образ в медийното пространство на висшите училища и за изграждане на положителния образ на висшето образование в България.

Националната среща бе организирана в три панела. В първия панел водещи специалисти в областта на медиите и комуникациите своделиха своя опит в „Проекцията на академичния имидж в медийното пространство“. Лекторът Надя Маринова (Основател e на b2b Media) изнесе изключително атрактивна и професионално подготвена презентация на тема „Брандинг и имидж на висшите училища“. Доц. д-р Александър Христов (Медии и комуникации, УНСС и НБУ) запозна аудиторията с „Развитието на академичните издания в контекста на собствени медии. И третият панелист Надежда Ванева (Мениджър на корпоративни комуникации, 3CON) сподели своя опит на тема „Нетуъркинг – използване на инструментите на ПР за активиране на общности между бизнеса и студентските организации“.

Във втория панел „Съвременните предизвикателства пред академичните медии и експертите по връзки с обществеността – опит и добри практики“ участниците представиха своите организации и висши училища: Национално издателство Аз-Буки – „Опит и роля на Национално издателство „Аз-Буки“ за популяризиране на българското висше образование и изграждане на неговия положителен образ“; Икономически университет – Варна, „UEBN иновативна платформа за връзка с бизнеса“; Военна академия – София, „Опитът на ВА „Г. С. Раковски“ за организация на комуникацията и учебния процес по време на COVID-19“; Нов български университет – София, „Обзор на комуникациите на НБУ по време на обявеното извънредно положение“; Медицински университет – Варна, „Опит и практика, свързани с взаимодействието между институционалните медии и обществеността“; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, „Академичен медиен комплекс“; Българска национална телевизия 2 – Русе, „Ролята на академичните медии – опит и практика“ и Русенски университет „Ангел Кънчев“ – „Опит и добри практики на академичните средства за масова информираност“.

В третия панел Русенският университет „Ангел Кънчев“ предложи участниците в Националната среща-семинар на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища в България да се обединят около идеята за учредяване на Асоциация на академичните медии и връзки с обществеността (ААМВО), подкрепена от Министерство на образованието и науката чрез Националното издателство за образование и наука АзБуки и от  Съвета на ректорите на висшите училища в България. От регистрираните 25 университета в срещата 16 подкрепиха идеята за учредяване на Асоциацията и гласуваха предложения Меморандум.

Сподели:

Още новини от деня