община русе

Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Русе обучава специалисти за работа с жертвите на престъплението

“Защита на жертвите на трафика на хора. Влияние на травмата” беше темата на обучителната среща, организирана от Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Русе.

Представители и специалисти от ОД на МВР – Русе, Гранична полиция, ДАНС, Регионална Дирекция за социално подпомагане, Отдел “Защита на детето”, доставчици на социални услуги на територията на Община Русе, неправителствени организации и служители от Дирекция “Хуманитарни дейности” в Община Русе бяха сред участниците в провелата се среща на тема “Защита на жертвите на трафика на хора. Влияние на травмата”.

Обучението се организира от Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Русе и има за цел да обедини и ангажира всички местни институции в борбата с престъплението. Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. Като форма на организирана престъпност той подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на обществото.

Поради граничното си местоположение и като пряк участник в борбата с трафика на хора Община Русе предупреждава, че за жертвите, трафикът на хора винаги е съпътстван от насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-голямата част от обществото този проблем звучи нереален или далечен от тях, но истината е, че това е една от най-големите опасности в България.

По време на дискусията бяха обсъдени факти и примери от реалния живот, както и начини за справяне с проблема на местно ниво. Водещи обучители на срещата бяха Йоана Терзиева – психотерапевт и изследовател в международния екип към Института по Психоанализа за Източна Европа и Диляна Гитева – адвокат, участвала в редица обучения, свързани с правата на човека, правата на детето и защитата от дискриминация.

В първата част на обучението бе посветена на специфичните права, които пострадалите от трафик на хора имат и които са разписани в редица международни и национални нормативни документи. Адвокат Диляна Гитева представи задълбочено международните стандарти, с които България съобразява националната си правна рамка, както и националното законодателство в областта за защитата на пострадалите от престъплението трафик. Засегна въпросите за правото на компенсация на пострадалите и за възможността участието им в до съдебната и съдебна фаза на процеса да е сведено до минимум.


Във втората част на обучението Йоана Терзиева представи съвеременните открития от сферата на невронауките и психотерапията, които по достъпен за професионалистите начин ги информират за това как психичната травма засяга способността на преживелите трафик да участват в досъдебният и съдебен процес и способността им да дават валидни показания. Уастниците получиха практични съвети за лесни техники, които могат да им помогнат във воденето на интервю с пострадал от престъпление.


Адв. Диляна Гитева е адвокат от Софийска адвокатска колегия, дългогодишен лектор в обучения за адвокати, магистрати, служители на МВР и социални работници. Йоана Терзиева е консултант – психотерапевт, работи с пострадали от престъпления, изучава явления като травмата и детското развитие, човешки права.

Сподели:

Още новини от деня