Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Русе се присъединява към националната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Русе се присъединява към националната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

Местната комисия за борба с трафика на хора проведе заседание във връзка с участиeто на Община Русе в Националната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация.

На заседанието присъстваха председателят на комисията зам.-кметът по хуманитарни дейности Енчо Енчев, директорът на регионална дирекция „Гранична полиция“ Димитър Чорбаджиев, директорът на Териториална дирекция „Национална сигурност“ Георги Георгиев, зам.-директорът на ОД на МВР – Русе Павлин Коджахристов, началникът на сектор „Борба с организираната престъпност“ за Русе и Разград Пламен Бороджиев, завеждащият Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе Вилма Събкова, началникът на Регионално управление на образованието Росица Георгиева и ректорът на РУ „Ангел Кънчев“ чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев.

Кампанията се провежда под наслов «Трафикът на хора съществува» и цели да повиши осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи по отношение на механизмите за въвличане в престъплението, както и да насочи вниманието към конкретни признаци за идентифициране на жертви на трафик с цел трудова експлоатация.

Местната комисия за борба с трафика на хора към Община Русе апелира гражданите да бъдат изключително внимателни, когато заминават да работят извън България и да се информират обстойно за всяка една стъпка, преди да вземат окончателно решение за отпътуване в чужбина.

Повече за проблемите, свързани с явлението „трафик на хора” можете да научите на интернет страницата на Националната комисия: www.antitraffic.government.bg  и www.antitraffic.bg

ВАЖНИ КОНТАКТИ:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, без роуминг, набира се без код)

ИА „Главна инспекция по труда”:

Гореща телефонна линия – 0700 17 670

Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина – (00359) 2 8101 747

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация Кампания А21 – 0800 20 100

Сподели:

Още новини от деня