Местна гражданска коалиция „МИР“ издига Стелиян Стефанов за кмет на община Русе

Местна гражданска коалиция „МИР“ издига Стелиян Стефанов за кмет на община Русе.

Кандидатите за общински съветници на коалицията ще бъдат представени по-късно този месец.

Стелиян Стефанов е роден на 12.10.1976 г, завършил е Стопанската академия „Д.А. Ценов“ в Свищов. Преди две години беше председател на общинската организация на АБВ в Русе, след което напусна партията.

Негови приоритети са:

Ефективна местна администрация, работеща в полза на гражданите, което включва разширяване на полето на електронни услуги, въвеждане на модела на електронната община и на механизми за прозрачност и контрол от страна на гражданите.

Развитие на пряка демокрация и демокрация на участието – Засилване на диалога с гражданите при формирането и реализирането на общинските политики чрез обществени допитвания, референдуми и редовни тримесечни отчети пред общността. Формиране на обществени съвети и местни групи за действие при проучване и реализиране на граждански инициативи за развитие на бизнеса, услугите и благоустрояването в общината.

Съхраняване и възраждане на духовните и културните ценности на местно ниво, особено у младото поколение.

Сподели: