Местна гражданска коалиция „МИР“ обяви кандидата си за кмет на Русе и позиция по редица проблеми на общината

Вече 30 години от началото на прехода проблемите в община Русе  продължават да се задълбочават и изострят в резултат от натрупването на системни проблеми в икономиката и социалната сфера. Начинът на функциониране на държавните институции на всички равнища неминуемо води до бедност и задълбочаване на неравенството в нашето общество, както и до обезлюдяване на страната ни. Превръщането на учебните ни заведения и болниците в търговски дружества има пагубно влияние върху качеството на живот в България и загубата на човешки ресурс.

Община Русе не прави изключение от установеното от управляващото мнозинство статукво и обявяването на родния ни град Русе за „Най-добър град за живеене“, а управляващия вече втори мандат кмет за „Най-добър кмет“ за 2018 година е меко казано нелепо и лицемерно.

Недостатъчното развито местно самоуправление, липсата на гражданско участие и контрол над решенията на Общинския съвет на Русе, ни мотивира да създадем местна гражданска коалиция, включваща наши съграждани, доказали своя опит и експертност в стопанския живот и със силно изразена обществена позиция по проблемите на града. Нашата цел е да наложим морал и инициативност в новия общински съвет и да допринeсем за повишаване на експертността в него.

Несъмнено местната власт се нуждае от дълбоки промени, насочени към осигуряване на поминък с по-високи доходи, водещи до по-добър живот за всички граждани на Община Русе: екологична жизнена среда, по-качествени социални и комунални услуги, транспорт, образование и здравеопазване, достъп до културни и духовни ценности. Това се постига единствено с инициативно гражданско общество, високоморални управляващи и постоянен обществен контрол.

Ние, от Местна гражданска коалиция „Морал и инициативност за Русе“ (МИР) имаме три основни приоритета:

Първо, изграждане на потенциал за решаване на основните проблеми на хората в общината. Проблемите следва да се решават там, където живеят хората, с тяхно участие и под техен контрол.

Второ, осигуряване финансова стабилност на общината, трябва да разполага с достатъчно възможности за натрупване и управление на финансов ресурс, който да гарантира реализацията на основната и дейност.

Трето, финансова и политическа децентрализация на властта, разгръщане на местното самоуправление и пряката демокрация. Ангажиране на гражданите в дебата и вземането на управленските решения по засягащите ги проблеми.

Силната държава е невъзможна без силни самоуправляващи се общини. Тук, на това равнище, където се реализират основните държавни функции и политики, следва да поставим началото на ревизия на досегашното управление на града и публично да изобличим евентуалните злоупотреби:

В този септември, изпълнен със съдбовни за българския народ исторически събития, след 30-годишен преход, взехме решение да се опитаме да поставим началото на истинска промяна чрез участието на Местна гражданска коалицияМИР“ в надпреварата за кмет и общински съветници на Русе.

Нашият кандидат за кмет, Стелиян Стефанов, е икономист по образование с дългогодишен мениджърски опит. През последните две години активно участва в неправителствения сектор, защитавайки интересите на малките и средни животновъди. Неговите граждански инициативи, също така, засягат проблеми в обществения транспорт и грешни управленски решения на администрацията чрез иницииране на подписки и протестни действия. Стелиян Стефанов е доказал своята гражданска позиция и безкористност в защитата на интересите на гражданите. Убедени сме, че той няма да допусне компромис със законността и корупцията, ако избирателите в общината му предоставят мандат.

Неговите приоритети ще бъдат:

  1. Ефективна местна администрация, работеща в полза на гражданите, което включва разширяване на полето на електронни услуги, въвеждане на модела на електронната община и на механизми за прозрачност и контрол от страна на гражданите.
  2. Развитие на пряка демокрация и демокрация на участието – Засилване на диалога с гражданите при формирането и реализирането на общинските политики чрез обществени допитвания, референдуми и редовни тримесечни отчети пред общността. Формиране на обществени съвети и местни групи за действие при проучване и реализиране на граждански инициативи за развитие на бизнеса, услугите и благоустрояването в общината.
  3. Съхраняване и възраждане на духовните и културните ценности на местно ниво, особено у младото поколение.

Списъкът с кандидатите за общинските съветници на коалицията ще бъдат представени по-късно този месец.

Готови сме да поемем своята отговорност, предлагайки достойни, доказали се в своята област експерти, способни да правят и отстояват публични политики, да работят под контрола на гражданите и местните общности.

Готови сме за широк публичен диалог, подчинен на интересите на хората, който да разреши натрупаните с години проблеми.

Сподели:

Още новини от деня